Hoe kan medicatie helpen?

  Indien wijzigingen in je levensstijl niet volstaan om je bloeddruk onder controle te houden, dan kan je arts een behandeling met geneesmiddelen voorstellen. Er bestaan verschillende mogelijkheden die alleen of in combinatie worden gegeven. Soms kan het zijn dat de medicatie niet de juiste blijkt te zijn voor jouw lichaam, de arts zal in dat geval je medicatie aanpassen. De behandeling moet in de meeste gevallen levenslang worden opgevolgd. Ook al neem je medicatie, een gezonde levensstijl blijft altijd nodig.

  Om de werking van de verschillende geneesmiddelenklassen uit te leggen, kan men de vergelijking maken met een tuinslang. De tuinslang stelt de bloedvaten voor, de kraan aan het begin is het hart en de sproeier aan het einde zijn de urinewegen. Het verlagen van de bloeddruk, komt overeen met het verlagen van de waterdruk in de tuinslang.

  Diuretica = plaspillen

  Als je de sproeier meer opendraait, kan er meer water naar buiten stromen. Hierdoor zal de waterdruk in de tuinslang afnemen.
  Diuretica (plaspillen) hebben dezelfde werking. Ze zorgen dat je via je urine meer vocht verliest, waardoor je bloeddruk zal dalen.

  Meest voorkomende bijwerkingen: veel plassen.
  Voorbeelden: chloortalidon, indapamide, furosemide, torasemide, spironolacton,…

  ACE-inhibitoren

  Wanneer je de tuinslang vervangt door een bredere tuinslang, zal de waterdruk verlagen. Je bekomt een gelijkaardig effect wanneer je de tuinslang vervangt door een meer soepele en elastische tuinslang.
  Zo werken ACE-inhibitoren (of ACE-remmers) in op de bloedvaten. Ze maken de bloedvaten wijder, elastischer en soepeler waardoor de bloeddruk daalt.

  Meest voorkomende bijwerking: droge hoest.
  Voorbeelden: captopril, cilazapril, enalapril, fosinopril, lisinopril, perindopril, quinapril, ramipril, zofenopril,…

  Sartanen (angiotensine-II-receptorantagonisten)

  Sartanen gaan de bloedvaten verwijden waardoor ze de bloeddruk verlagen.

  Meest voorkomende bijwerking: duizeligheid.
  Voorbeelden: candesartan, eprosartan, irbesartan, losartan, olmesartan, telmisartan, valsartan,…

  β-blokkers (lees: bèta-blokkers)

  De waterdruk in de tuinslang kan ook verlagen door de kraan wat dicht te draaien.
  β-blokkers werken gelijkaardig. Ze zorgen ervoor dat het hart minder moet samentrekken (minder hard moet pompen), waardoor de bloeddruk verlaagt.

  Meest voorkomende bijwerkingen: moeheid, futloosheid en koude vingers.
  Voorbeelden: acebutolol, atenolol, bisoprolol, carvedilol, celiprolol, esmolol, labetalol, metoprolol, nebivolol, propranolol,…

  Calciumantagonisten

  De calciumantagonisten hebben twee werkingsmechanismen. Enerzijds maken ze de tuinslang wijder, anderzijds draaien ze de kraan wat verder dicht.
  De bloedvaten worden iets wijder en het hart pompt minder hard. Daardoor neemt de druk in de bloedvaten af.

  Meest voorkomende bijwerking: gezwollen voeten.
  Voorbeelden: amlodipine, felodipine, isradipine, lercanidipine, nifedipine, verapamil, diltiazem,…

  Alle geneesmiddelen kunnen ongewenste neveneffecten veroorzaken. Niet iedereen ervaart deze neveneffecten even sterk, sommige hebben er zelfs helemaal geen last van. Gelieve je arts of apotheker te contacteren in geval van bijwerkingen. In sommige gevallen zal de behandeling aangepast worden. Meer informatie over mogelijke bijwerkingen van je geneesmiddel, kan je terugvinden in de bijsluiter.