Meten is weten

Hypertensie is een stille doder… en we lopen allemaal risico!

Hypertensie is één van de belangrijkste risicofactoren voor het ontwikkelen van hart- en vaatziekten, de voornaamste doodsoorzaak in België.

Vele mensen weten echter niet dat hun bloeddruk te hoog is, omdat ze geen symptomen ervaren. Daarom wordt hypertensie ook beschreven als een stille doder.

De enige manier om te weten of je een te hoge bloeddruk hebt, is door het te meten.

  Hoe wordt de diagnose gesteld?

  Wanneer een vermoeden bestaat dat iemand een hoge bloeddruk heeft, moet deze diagnose worden bevestigd. De bloeddruk is bij iedereen onderhevig aan schommelingen. Overdag is de bloeddruk meestal hoger dan ’s nachts. Ook emoties kunnen de bloeddruk flink doen oplopen. Dit maakt de diagnose van hoge bloeddruk of hypertensie niet eenvoudig. Een éénmalige meting is daarom onvoldoende. Meerdere metingen zijn nodig om de diagnose te bevestigen of te verwerpen.

  De diagnose kan op verschillende manieren gebeuren.

  1. Herhaaldelijke metingen bij de arts

  Je arts kan je vragen om herhaaldelijk op consultatie te komen om je bloeddruk te meten. Bij patiënten met zeer hoge bloeddrukwaarden zullen minder consultaties nodig zijn en zal de tijd tussen de consultaties een aantal dagen of weken zijn. Bij patiënten met minder ernstige bloeddrukwaarden kunnen de herhaaldelijke metingen over een periode van enkele maanden lopen.

  Speciale gevallen…

  Het kan zijn dat de bloeddruk tijdens consultatie bij de arts tijdelijk verhoogd is, terwijl deze thuis/elders normaal is. Dit fenomeen heet witte jas hypertensie.

  Ook het omgekeerde kan optreden. In dat geval is de bloeddruk normaal wanneer deze bij de arts wordt gemeten, maar is deze thuis/elders verhoogd. Dit fenomeen heet gemaskeerde hypertensie.

  De enige manier om deze fenomenen op te sporen, is door de bloeddruk thuis te meten. Dit kan gebeuren door een 24-uursmeting of door zelfmeting gedurende 1 week.

  Opmerking: Wanneer de bloeddruk thuis wordt gemeten, is deze in de meeste gevallen wat lager dan bij de arts. Daarom gelden voor thuismetingen andere waarden om de diagnose hypertensie te stellen. Wanneer de bloeddruk thuis wordt gemeten, moet deze lager zijn dan 135/85 mmHg.[1]

  2. 24-uursmeting

  Bij een 24-uursmeting krijg je een draagbare bloeddrukmeter mee naar huis. De band rondom je arm zal om de 15 à 30 minuten automatisch opblazen om je bloeddruk te meten. De gemiddelde bloeddruk over 24 uur zal bekeken worden om de diagnose hypertensie te kunnen bevestigen.

  3. Zelfmeting gedurende 1 week

  Indien een bloeddrukmeter beschikbaar is, kan je gedurende 1 week je bloeddruk zelf thuis meten. Je meet de bloeddruk twee keer ’s morgens en twee keer ’s avonds. Vooraleer je de bloeddruk meet, moet je vijf minuten rusten. Tussen de twee opeenvolgende metingen, wacht je twee minuten. Noteer telkens het gemiddelde van deze twee metingen.

  Hoe kan ik zelf mijn bloeddruk meten?

  Als je over een bloeddrukmeter beschikt, kan je zelf je bloeddruk meten. Het aanbevolen schema van zelfmeting is 2 keer ’s morgens en 2 keer ’s avonds. Tussen de twee metingen wacht je twee minuten. Noteer telkens het gemiddelde van deze twee metingen.

  In onderstaande video leer je hoe je je bloeddruk op een correcte manier moet meten.

  Hulpmiddelen om je bloeddrukmetingen zorgvuldig bij te houden, kan je hier terugvinden.

  Hoe interpreteer ik mijn waarden?

  De 2018 European Society of Cardiology (ESC) en European Society of Hypertension (ESH) Richtlijnen voor behandeling van hypertensie definiëren hypertensie als een bloeddruk die voortdurend hoger is dan 140/90 mmHg (of 14 over 9). In de tabel hieronder kan je zien in welke categorie je je situeert met je bloeddrukwaarden.

  Opmerking: Wanneer de bloeddruk thuis wordt gemeten, is deze in de meeste gevallen wat lager dan bij de arts. Daarom gelden voor thuismetingen andere waarden om de diagnose hypertensie te stellen. Wanneer de bloeddruk thuis wordt gemeten, moet deze lager zijn dan 135/85 mmHg.

  Geïsoleerde hypertensie: Bij sommige mensen, vaak ouderen, is alleen de systolische bloeddruk verhoogd. De diastolische bloeddruk is normaal. Deze vorm van hoge bloeddruk is even schadelijk als de hoge bloeddruk waarbij ook de diastolische bloeddruk verhoogd is.

  [1] Referentie: 2018 ESH/ESC guidelines for the management of arterial hypertension